CiudadesGandia

Gandia aprova les bonificacions d’impostos per a facilitar l’accés a l’habitatge

La bonificació de l’ICIO per la construcció per a habitatges de VPO, com la bonificació del 50% de l’IBI dels nous VPO se aplicaran amb caràcter immediat

El ple ordinari del mes de maig celebrat aquest matí ha aprovat amb els vots de totes les forces polítiques representades en el Consistori de Gandia les mesures per a la construcció, compra i lloguer del pla estratègic del govern municipal destinat a facilitar l’accés a l’habitatge.

En concret, les mesures aprovades han sigut les següents:
– Bonificar el 95% de l’ICIO corresponent a l’impost de construcció per a habitatges de VPO (habitatges protegits).
– Ampliar, de 3 a 6 anys, la bonificació del 50% de l’IBI dels nous VPO.
– Sol·licitar a la Generalitat que legisle per a bonificar el 95% de l’IBI dels immobles llogats a famílies amb renda limitada. En el seu defecte, i si la Generalitat Valenciana no legisla, articular de manera temporal ajudes per aconseguir el mateix efecte.
– Posar en marxa una línia d’ajudes per als propietaris per a l’assegurança del lloguer.
– Modificar el PGOU per a permetre la construcció d’habitatges mixtos

L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha mostrat la seua satisfacció després del plenari pel resultat de la votació i ha recordat que aquestes mesures s’emmarquen en el Pla Avant Gandia i estan encaminades a afavorir la construcció d’habitatges i la mobilització del mercat per a la compra o lloguer. «Tenim un pla propi d’habitatge, de construcció de nous habitatges, de facilitar l’accés a l’habitatge perquè tots puguen desenvolupar els seus projectes de vida en una ciutat com Gandia, que avança i que es dinàmica, i que ha de tindre una oferta d’habitatge en condicions d’assequibilitat».

Tant la bonificació del ICIO per la construcció per a habitatges de VPO, com la bonificació del 50% de l’IBI de les noves VPO seran aplicades amb caràcter immediat.

Respecte a la bonificació del ICIO, Prieto ha destacat que beneficia els constructors i estimula la construcció d’habitatges VPO, i que l’ampliació de 3 a 6 anys de la bonificació del 50% de l’IBI de les noves VPO beneficia als compradors.


Paral·lelament, es treballa en els mecanismes per a bonificar el 95% de l’IBI dels immobles buits que siguen llogats a famílies amb renda limitada, el que estimularà als propietaris a posar en lloguer els seus habitatges buits i facilitarà a les famílies amb menys recursos accedir a un habitatge digne.

«En resum, aprovem mesures per a la construcció, per a la compra i per al lloguer d’habitatges. Treballem perquè Gandia continue avançant en un tema que és estratègic aquesta legislatura», ha finalitzat.